martes, 4 de octubre de 2016

Our routines!


Our routines!

- The weather: What is the weather like today? The season is... - Class attendance: Hello, How are you? I'm fine, good, sad... Thanks, and you?


           - Bye bye song!
lunes, 3 de octubre de 2016

L’Escola d’Idiomes La Salle Cassà – Activa és un projecte d’ensenyament de llengües estrangeres en horari de migdies extraescolar dirigit a alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO i també per a adults. S’oferta amb els següents idiomes: ANGLÈS, FRANCÈS i ALEMANY. 
Els i les alumnes que participin a l’Escola d’Idiomes La Salle Cassà – Activa tindran la possibilitat de millorar el seu nivell de la llengua escollida en grups reduïts i de certificar els seus progressos a través d’exàmens oficials.